GPS Tourism

El Pirineu és un territori amb enormes actius culturals i naturals i potencial turístic. Durant molts anys s’han desenvolupat infraestructures i serveis vinculats a la mobilitat sostenible en el turisme però que també dóna resposta a les necessitats de la població local. Aquest desenvolupament està alineat amb la tendència a l’alça d’un perfil turístic que aposta per un estil de vida saludable i sostenible.

No obstant això, la consolidació d’aquests productes en aquest territori és encara escassa, per la seva poca dimensió i visibilitat internacional i per un sector empresarial sense mecanismes de suport per adaptar-se a les exigències d’aquests mercats.

GPS Tourism aborda aquest repte transfronterer promovent la dinamització econòmica i turística dels Pirineus a través de la cooperació públic-privada, apostant per la mobilitat suau com a estratègia de singularització de l’oferta turística i de suport a un model turístic sostenible.

El projecte busca millorar la connectivitat turística territorial, augmentar la seva visibilitat internacional a través d’un Segell comú, adaptar els equipaments públics, privats i les empreses a una estratègia de mobilitat sostenible, inspirar-se en les millors pràctiques europees, crear nous productes turístics i concebre estructures de gestió transfrontereres.

L’augment de visitants i la desestacionalització tindran un clar impacte en l’economia local i en la creació de llocs de treball en pimes del sector.

Què és POCTEFA 2014-2020?

POCTEFA 2014-2020 és l’acrònim del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

El POCTEFA 2014-2020 constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de tots dos costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen al Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.