NOTÍCIES

15/03/2017

Presentació del projecto GPS Tourism

El Epicentre de Tremp va acollir el passat 15 de març la jornada de llançament del projecte europeu de cooperació transfronterera GPS Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism), presidida per la Consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sra. Meritxell Borràs.

La jornada va comptar amb la participació dels vuit socis de tots dos costats de la frontera, per la part catalana són el Consell Comarcal del Pallars Jussà, cap de files del projecte, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i per la part francesa són el Parc Naturel Régional donis Pyrennées Catalanes, la Communaute de Communes Pyrenées Vallées donis Gaves, el Syndicat Mixte du Train touristique Pays Cathare et duFenouillèdes, la Association Pays de la Vallée de la Agly, la Communaute de Communes Agly Fenouillèdes i el SyndicatAgly-Verdouble.

El projecte GPS Tourism compta amb un pressupost de 2 milions d’euros i té com a objectius el foment i la promoció del patrimoni natural i cultural dels Pirineus, mitjançant el desenvolupament d’un model integral transfronterer de turisme vinculat a la mobilitat sostenible. Concretament, el projecte busca millorar la visibilitat i promoció als mercats internacionals de les Destinacions de Muntanya dels Pirineus vinculades a la mobilitat sostenible; l’adaptació d’infraestructures i equipaments per millorar l’accessibilitat als actius naturals i culturals d’aquestes destinacions; i el dissenyar i implementació d’estratègies compartides de cooperació públic-privades.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda, va exposar “les oportunitat que genera el projecte per donar visibilitat i noves eines als cinc territoris socis que treballen en l’impuls del turisme sostenible”.

Categoria: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, Todas, Val d'Azun, Vallée de l’Agly