ACCIONS

El projecte Green Pyrenees Slow Tourism compta amb un seguit d'accions per poder assolir els objectius principals del projecte: Millorar la visibilitat i promoció en els mercats internacionals vinculats a la mobilitat sostenible. Adaptar infraestructures i equipaments de referència als paràmetres de la mobilitat sostenible. Dissenyar i implementar estratègies compartides de cooperació publico-privades de gestió d'un model turístic responsable i sostenible.